Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web dưới tên miền https://parasite.pestctrl.biz/vi/

Trang này chứa thông tin về những thông tin chúng tôi (quản trị trang) hoặc bên thứ ba có thể nhận được khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Dữ liệu được thu thập bằng cách truy cập trang web

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân khi truy cập trang web được người dùng tự nguyện truyền đi, nó có thể bao gồm: tên, họ, tên đệm, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ để giao hàng hóa hoặc dịch vụ, chi tiết về công ty mà người dùng đại diện, vị trí trong công ty mà người dùng đại diện, tài khoản trên mạng xã hội; trường mẫu có thể yêu cầu dữ liệu khác.

Dữ liệu này được thu thập để cung cấp dịch vụ hoặc bán hàng hóa, để liên lạc với người dùng hoặc hoạt động khác của người dùng trên trang web, cũng như gửi thông tin người dùng mà họ đồng ý nhận.

Chúng tôi không kiểm tra tính chính xác của dữ liệu còn lại, nhưng chúng tôi không đảm bảo thực hiện các đơn đặt hàng hoặc phản hồi chất lượng cao với chúng tôi với dữ liệu không chính xác.

Dữ liệu được thu thập bởi các biểu mẫu có sẵn trên trang web để điền vào (ví dụ: đăng ký, đặt hàng, đăng ký, để lại phản hồi, phản hồi và những thứ khác).

Các biểu mẫu được cài đặt trên trang web có thể chuyển dữ liệu trực tiếp đến trang web và đến các trang web của các tổ chức bên thứ ba (tập lệnh của dịch vụ bên thứ ba).

Ngoài ra, dữ liệu có thể được thu thập thông qua công nghệ cookie (cookie) cả trực tiếp bởi trang web và tập lệnh dịch vụ của các tổ chức bên thứ ba. Dữ liệu này được thu thập tự động, việc gửi dữ liệu này có thể bị cấm bằng cách vô hiệu hóa cookie trong trình duyệt mà trang web mở ra.

Dữ liệu phi cá nhân

Ngoài dữ liệu cá nhân, khi truy cập trang web, dữ liệu phi cá nhân được thu thập, chúng được tự động thu thập bởi máy chủ web nơi đặt trang web, bằng CMS (hệ thống quản lý nội dung), tập lệnh của các tổ chức bên thứ ba được cài đặt trên trang web.

Dữ liệu được thu thập tự động bao gồm: địa chỉ IP và quốc gia đăng ký, tên miền mà bạn đến với chúng tôi, khách truy cập từ trang này đến trang khác, thông tin mà trình duyệt của bạn cung cấp tự nguyện khi truy cập trang web, cookie (cookie), lượt truy cập, dữ liệu khác được thu thập bởi các bộ phân tích của bên thứ ba được cài đặt trên trang web được ghi lại.

Những dữ liệu này có bản chất phi cá nhân và nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng, cải thiện khả năng sử dụng của trang web, phân tích lưu lượng truy cập.

Cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho các công ty, tổ chức và cá nhân không liên quan đến chúng tôi. Các ngoại lệ là các trường hợp được liệt kê dưới đây.

Dữ liệu người dùng công cộng

Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được xuất bản theo chức năng của trang web, ví dụ, khi để lại đánh giá, tên được chỉ định bởi người dùng có thể được công bố, hoạt động đó trên trang web là tự nguyện và người dùng đồng ý với ấn phẩm đó bằng hành động của mình.

Theo yêu cầu của pháp luật

Thông tin có thể được tiết lộ để ngăn chặn gian lận hoặc các hành động bất hợp pháp khác; theo yêu cầu của pháp luật và trong các trường hợp khác được cung cấp bởi pháp luật.

Cung cấp dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ

Người dùng đồng ý rằng thông tin cá nhân có thể được chuyển cho bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ được đặt hàng trên trang web, để thực hiện các nghĩa vụ khác cho người dùng. Những người như vậy, ví dụ, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính, dịch vụ vận chuyển hàng hóa và những người khác.

Dịch vụ bên thứ ba được cài đặt trên trang web

Trang web có thể chứa các biểu mẫu thu thập thông tin cá nhân của các tổ chức khác, trong trường hợp này, việc thu thập, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng được thực hiện bởi các bên thứ ba theo chính sách bảo mật của họ.

Việc thu thập, lưu trữ và bảo vệ thông tin nhận được từ một tổ chức bên thứ ba được thực hiện theo chính sách bảo mật này.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu được thu thập để bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép, hạn chế nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi truy cập dữ liệu cá nhân, liên tục cải tiến các phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, bao gồm cả vật lý biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi.

Bạn chấp nhận những điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi thực hiện các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi này.

Khước từ

Chính sách bảo mật không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác và không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba có thể chứa tham chiếu đến trang web của chúng tôi và từ đó các liên kết đến trang web có thể được tạo ra, cũng như các liên kết từ trang web này đến các trang web Internet khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hành động của các trang web khác.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, để cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xuất bản một thông báo trên trang chính của trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm tra trang này thường xuyên để theo kịp mọi thay đổi về cách chúng tôi bảo vệ thông tin người dùng chúng tôi thu thập. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm định kỳ xem xét chính sách bảo mật và thay đổi chính sách đó.

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư, việc sử dụng trang web hoặc các vấn đề khác liên quan đến trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu trên trang LIÊN HỆ.