Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webovú stránku s názvom domény https://parasite.pestctrl.biz/sk/

Táto stránka obsahuje informácie o tom, ktoré informácie (správa webu) alebo tretie strany môžu získať, keď používate našu stránku.

Údaje zhromaždené návštevou stránky

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré užívateľ pri návšteve stránky dobrovoľne prenáša, môžu zahŕňať: meno, priezvisko, stredné meno, telefónne čísla, e-mailové adresy, adresy na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, podrobnosti o spoločnosti, ktorú používateľ zastupuje, pozíciu v spoločnosti, ktorú používateľ zastupuje, účty v sociálnych sieťach; Polia formulára môžu vyžadovať ďalšie údaje.

Tieto údaje sa zhromažďujú za účelom poskytovania služieb alebo predaja tovaru, komunikácie s používateľom alebo inej činnosti používateľa na webe, ako aj za účelom zaslania informácií používateľom, s ktorými súhlasili.

Nekontrolujeme presnosť zostávajúcich údajov, ale nezaručujeme kvalitné vykonanie objednávok ani spätnú väzbu s nesprávnymi údajmi.

Údaje sa zhromažďujú prostredníctvom formulárov dostupných na stránke na vyplnenie (napríklad registrácia, zadanie objednávky, objednanie, zanechanie spätnej väzby, spätná väzba a ďalšie).

Formuláre nainštalované na webe môžu prenášať údaje priamo na web a na webové stránky organizácií tretích strán (skripty služieb tretích strán).

Dáta môžu byť tiež zbierané prostredníctvom technológie cookies (cookies) priamo na webe a skriptoch služieb organizácií tretích strán. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky a ich odosielanie je možné zakázať zakázaním súborov cookie v prehliadači, v ktorom sa stránka otvára.

Iné ako osobné údaje

Okrem osobných údajov sa pri návšteve stránky zhromažďujú aj osobné údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú prostredníctvom webového servera, na ktorom sa lokalita nachádza, prostredníctvom redakčného systému (systém správy obsahu), skriptov organizácií tretích strán nainštalovaných na webe.

Zhromaždené údaje automaticky zahŕňajú: IP adresu a krajinu registrácie, názov domény, z ktorej ste k nám prišli, návštevníkov z jednej stránky na druhú, informácie, ktoré váš prehliadač poskytuje pri návšteve stránky dobrovoľne, cookies (cookies), návštev, zaznamenávajú sa ďalšie údaje zhromaždené analytickými počítačmi tretích strán nainštalovanými na webe.

Tieto údaje nemajú charakter osobného charakteru a ich cieľom je zlepšiť služby zákazníkom, zlepšiť použiteľnosť stránok a analyzovať návštevnosť.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Osobné informácie používateľov nezverejňujeme spoločnostiam, organizáciám a jednotlivcom, ktorí nie sú s nami spojení. Výnimky sú uvedené nižšie.

Verejné údaje o užívateľovi

Osobné údaje používateľa môžu byť zverejňované v súlade s funkčnosťou stránky, napríklad pri odchode z kontroly môže byť zverejnené meno uvedené používateľom, takáto aktivita na stránke je dobrovoľná a používateľ s takýmto zverejnením súhlasí svojimi činnosťami.

Podľa zákona

Informácie môžu byť zverejnené s cieľom zabrániť podvodom alebo iným protiprávnym konaniam; na žiadosť zákona av iných prípadoch ustanovených zákonom.

Poskytovať služby, plniť povinnosti

Užívateľ súhlasí s tým, že osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám za účelom poskytovania služieb objednaných na webovej stránke, aby boli splnené ďalšie povinnosti voči používateľovi. Medzi takéto osoby patrí napríklad kuriérska služba, poštové služby, nákladná doprava a iné.

Služby tretích strán nainštalované na webe

Stránka môže obsahovať formuláre, ktoré zhromažďujú osobné informácie iných organizácií, v tomto prípade zhromažďovanie, uchovávanie a ochrana osobných údajov používateľa vykonávajú tretie strany v súlade s ich politikou ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie, uchovávanie a ochrana informácií získaných od tretej strany sa uskutočňuje v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie zozbieraných údajov, aby sme ich chránili pred neoprávneným prístupom, pozmenením, zverejnením alebo zničením, obmedzili prístup našich zamestnancov, dodávateľov a agentov k osobným údajom, neustále zlepšujeme metódy zhromažďovania, ukladania a spracovania údajov vrátane fyzických bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu do našich systémov.

Vaše prijatie týchto podmienok

Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie stránok po vykonaní zmien v týchto zásadách sa bude považovať za prijatie týchto zmien.

dementi

Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne iné stránky a nevzťahujú sa na webové stránky tretích strán, ktoré môžu obsahovať odkaz na naše stránky a z ktorých možno vytvoriť odkazy na tieto stránky, ako aj na odkazy z týchto stránok na iné internetové stránky. Nie sme zodpovední za konanie iných webových stránok.

Zmeny politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo, podľa nášho uváženia, kedykoľvek aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. V takom prípade zverejníme oznámenie na hlavnej stránke našej stránky. Používateľom odporúčame, aby túto stránku pravidelne kontrolovali, aby sa držali krok s akýmikoľvek zmenami týkajúcimi sa toho, ako chránime zhromažďované informácie o používateľovi. Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za pravidelné preskúmanie zásad ochrany osobných údajov a ich zmien.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, používania stránky alebo iných problémov týkajúcich sa tejto stránky, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na stránke KONTAKTY.