Dasar privasi

Dasar privasi ini terpakai untuk tapak di bawah nama domain https://parasite.pestctrl.biz/ms/

Halaman ini mengandungi maklumat tentang maklumat apa yang kita (pentadbiran tapak) atau pihak ketiga boleh menerima apabila anda menggunakan laman web kami.

Data dikumpul dengan melawat laman web ini

Data peribadi

Data peribadi apabila melawat tapak dihantar secara sukarela oleh pengguna, mungkin termasuk: nama, nama keluarga, nama tengah, nombor telefon, alamat e-mel, alamat untuk penghantaran barang atau perkhidmatan, butiran syarikat yang mewakili pengguna, kedudukan dalam syarikat yang mewakili pengguna, akaun dalam rangkaian sosial; medan borang boleh meminta data lain.

Data ini dikumpul untuk menyediakan perkhidmatan atau menjual barangan, untuk berkomunikasi dengan pengguna atau aktiviti pengguna lain di laman web ini, serta untuk menghantar maklumat pengguna yang mereka bersetuju untuk menerima.

Kami tidak memeriksa ketepatan data yang tersisa, tetapi kami tidak menjamin pelaksanaan pesanan atau maklum balas yang berkualiti tinggi dengan kami dengan data yang salah.

Data dikumpul oleh borang yang terdapat di laman web ini untuk mengisi (sebagai contoh, pendaftaran, membuat pesanan, melanggan, meninggalkan maklum balas, maklum balas dan lain-lain).

Borang yang dipasang di laman web ini boleh memindahkan data secara langsung ke laman web dan ke laman web organisasi pihak ketiga (skrip perkhidmatan pihak ketiga).

Juga, data boleh dikumpulkan melalui teknologi cookies (cookies) baik secara langsung oleh tapak dan skrip perkhidmatan organisasi pihak ketiga. Data ini dikumpulkan secara automatik, menghantar data ini boleh dilarang dengan melumpuhkan cookies dalam pelayar di mana tapak dibuka.

Bukan data peribadi

Sebagai tambahan kepada data peribadi, apabila melawat laman web, data bukan peribadi dikumpulkan, mereka dikumpulkan secara automatik oleh pelayan web di mana tapak berada, melalui CMS (sistem pengurusan kandungan), skrip organisasi pihak ketiga yang dipasang di laman web ini.

Data yang dikumpulkan secara automatik termasuk: alamat IP dan negara pendaftaran, nama domain yang anda datang kepada kami, pelawat dari satu halaman laman web ini kepada yang lain, maklumat yang diberikan penyemak imbas anda secara sukarela semasa melawat laman web, cookies (cookies), lawatan, data lain yang dikumpul oleh kaunter analisis pihak ketiga yang dipasang di laman web ini direkodkan.

Data ini tidak bersifat peribadi dan bertujuan untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan, meningkatkan kebolehgunaan tapak, menganalisis trafik.

Menyediakan data kepada pihak ketiga

Kami tidak mendedahkan maklumat peribadi pengguna kepada syarikat, organisasi dan individu yang tidak dikaitkan dengan kami. Pengecualian adalah kes yang disenaraikan di bawah.

Data pengguna awam

Data peribadi pengguna boleh diterbitkan mengikut fungsi laman web, sebagai contoh, apabila meninggalkan ulasan, nama yang ditunjukkan oleh pengguna boleh diterbitkan, aktiviti sedemikian di laman web ini secara sukarela, dan pengguna bersetuju dengan penerbitan sedemikian oleh tindakannya.

Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

Maklumat boleh didedahkan untuk mengelakkan penipuan atau tindakan haram lain; atas permintaan undang-undang dan dalam hal-hal lain yang disediakan oleh undang-undang.

Untuk menyediakan perkhidmatan, memenuhi kewajipan

Pengguna bersetuju bahawa maklumat peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan yang diarahkan di laman web, untuk memenuhi kewajiban lain kepada pengguna. Orang-orang seperti, misalnya, termasuk perkhidmatan kurier, perkhidmatan pos, perkhidmatan pengangkutan dan lain-lain.

Perkhidmatan pihak ketiga yang dipasang di laman web ini

Laman ini mungkin mengandungi borang yang mengumpul maklumat peribadi organisasi lain, dalam hal ini, pengumpulan, penyimpanan dan perlindungan maklumat peribadi pengguna dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan kebijakan privasi mereka.

Pengumpulan, penyimpanan dan perlindungan maklumat yang diterima daripada organisasi pihak ketiga dijalankan mengikut dasar privasi ini.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk mengumpul, menyimpan dan memproses data yang dikumpul untuk melindunginya daripada akses, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan, menyekat pekerja, kontraktor dan ejen kami untuk mengakses data peribadi, sentiasa meningkatkan kaedah mengumpul, menyimpan dan memproses data, termasuk fizikal langkah-langkah keselamatan untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan ke sistem kami.

Penerimaan anda terhadap terma ini

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan dasar privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan laman web kami. Penggunaan berterusan laman web anda selepas membuat perubahan pada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan ini.

Penafian

Dasar privasi tidak terpakai kepada mana-mana laman web lain dan tidak terpakai kepada laman web pihak ketiga yang mungkin mengandungi rujukan ke laman web kami dan dari mana pautan ke laman web boleh dibuat, serta pautan dari laman web ini ke laman web lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap tindakan laman web lain.

Perubahan Dasar Privasi

Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Dalam kes ini, kami akan menyiarkan pemberitahuan di halaman utama laman web kami. Kami mengesyorkan agar pengguna menyemak halaman ini secara teratur untuk mengikuti sebarang perubahan tentang cara kami melindungi maklumat pengguna yang kami kumpulkan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk meninjau dasar privasi dan perubahan secara berkala.

Bagaimana untuk menghubungi kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi, penggunaan tapak atau isu-isu lain yang berkaitan dengan tapak, sila hubungi kami melalui borang di halaman HUBUNGI.